BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup, 1956 yılında halen hizmet verilen binaya taşınmıştır.                                         

Bilecik il merkezi,  Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, , Söğüt ve Yenipazar ilçelerini kapsamaktadır.299.394,30 Hektar sorumluluk alanına sahip olan Orman İşletme Müdürlüğümüzün %58’ini (173.781,40 Hektar) ormanlık alan, %42’ini (125.612,90Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %55’i (96.157,90 Hektar) Normal Koru,%45’i (77.623,50 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
İşletme Müdürlüğümüze bağlı 15 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ve 1 adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği bulunmaktadır.
 BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ HARİTASI
 İşletme Şefliklerimizden Bilecik , Edebali , Kayı ve Vezirhan Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Bilecik il merkezi; Gölpazarı , Harmankaya ,Bakacak ve Asarkaya şefliklerinin kuruluş merkezi Gölpazarı; Göksu , Osmaneli , Aktolgalı , İçmeler işletme şefliklerinin merkezi Osmaneli ; İnhisar İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi İnhisar ;Ertuğrulgazi ve Söğüt işletme şefliklerinin kuruluş merkezi Söğüt ilçe merkezidir. İşletme Müdürlüğümüz sınırları içindeki ormanların korunması amacı ile işletme şefliklerine bağlı olarak çeşitli yerleşim yerlerinde toplamda 15 adet Toplu Koruma Ekibi hizmet vermektedir.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güneydoğusunda, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesişim noktasında yer almaktadır. Kuzeyinde Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, doğusunda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, güneydoğusunda Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, güneyine güney  Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü, batısında ise İnegöl ve İznik Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur.
Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü 40˚32′ 01‟ 3‟-39˚38′ 56‟ kuzey enlemleri ile 29˚42′ 00‟-30˚38′ 51‟ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Kapsadığı alanların %59’u aşınım düzlüklerinden oluştuğundan erozyonla mücadele öncelikli ve önemlidir. İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki ormanlarda iklim geçiş bölgesinde bulunmaları, su kaynakları ve farklılık gösteren topografyaya paralel olarak  Marmara, İç Anadolu ve Sakarya ırmağı kıyı bandında 3 farklı iklim tipi görülür..   En çok yağış alan aylar ocak-mayıs aylarıdır. Yıllık toplam yağış 7450 kg./m2.’dir
PERSONEL DURUMU: Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 2 müdür yardımcısı, 15 işletme şefi, 1 ATM şefi, 1 KDM şefi, 1 sayman, 14 memur, 32 orman muhafaza memuru, 1 4/B kadrosunda memur, 1 4/C kadrosunda memur, 37 daimi işçi, 65 geçici işçi olmak üzere toplam:171 personel bulunmaktadır.