BOZÜYÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Bozüyük_Oim_2021.jpg

Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü 2019 yılında kurulmuş olup,geçici hizmet binasında faaliyet vermeye başlamış, 2021 yılında yeni hizmet binasının tamamlanması ile  faaliyetler yeni hizmet  binasında  yürütülmektedir.

İşletme Müdürlüğümüzün merkezi Bozüyük ilçe merkezi olmak üzere, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerini kapsamaktadır.119.821,80 Hektar sorumluluk alanına sahip olan Orman İşletme Müdürlüğümüzün %55’ini (66.464,40 Hektar) ormanlık alan, %45’ini (53.357,40 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %72’si (47.662,50 Hektar) Normal Koru,%28’ i (18.801,90 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
İşletme Müdürlüğümüze bağlı 9 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.İşletme Şefliklerimizden Bozüyük , Aksudere, Dodurga ve Muratdere Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Bozüyük ilçe merkezi; Pazaryeri, Bahçesultan, Eldemir, Elmalı, ve Korkutbey şefliklerinin kuruluş merkezi Pazaryeri ilçe merkezidir. İşletme Müdürlüğümüz sınırları içindeki ormanların korunması amacı ile işletme şefliklerine bağlı olarak çeşitli yerleşim yerlerinde toplamda 9 adet Toplu Koruma Ekibi hizmet vermektedir.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:
Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güneydoğusunda, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesişim noktasında yer almaktadır. Kuzeyinde Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, doğusunda Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü, , güneyinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kütahya ve Domaniç Orman İşletme Müdürlükleri, batısında ise İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur.Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü 40˚7′ 24‟ -39˚38′ 45‟ kuzey enlemleri ile 29˚50′ 41‟-29˚57′ 41‟ doğu boylamları arasında yer almaktadır.  İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki ormanların iklim geçiş bölgesinde bulunmaları, su kaynakları ve farklılık gösteren topografyaya paralel olarak Marmara, İç Anadolu ve Sakarya ırmağı kıyı bandında 3 farklı iklim tipi görülür. 13 mm. yağışla Ağustos yılın en kurak ayıdır. Ortalama 62 mm. yağış miktarıyla en fazla yağış Aralık ayında görülmektedir Bozüyük İlçesinde sıcak ve ılıman iklim hakimdir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı: 485 mm'.dir.
PERSONEL DURUMU:  
Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 1 müdür yardımcısı, 9 işletme şefi, 1 sayman, 9 memur, 36 orman muhafaza memuru, olmak üzere toplam:57 personel bulunmaktadır.