KARACABEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY_OİM_BİNA.jpg


Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü 2019 yılında kurulmuş olup, halen geçici olarak hizmet verilen binada faaliyetlerine başlamıştır.

İşletme Müdürlüğümüzün merkezi Karacabey ilçesidir. 117.039,70 Hektar sorumluluk alanına sahip olan Orman İşletme Müdürlüğümüzün %28’ini (32.235,30 Hektar) ormanlık alan, %72’sini (84.804,40 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %72’si (21.637,50 Hektar) Normal Koru,%33’ ü (10.597,80 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
İşletme Müdürlüğümüze bağlı 5 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.
KARACABEY_OIM_WEB_2020.jpg
İşletme Müdürlüğümüz sınırları içindeki ormanların korunması amacı ile işletme şefliklerine bağlı olarak çeşitli yerleşim yerlerinde toplamda 5 adet Toplu Koruma Ekibi hizmet vermektedir.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü’nün büyük bir kısmı Marmara Bölgesinde küçük bir bölümü ise Ege bölgesinde yer almaktadır. Kuzeyinde Marmara denizi, doğusunda Bursa , güneyinde Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlükleri, batısında ise Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur.
Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü 40˚24′ 7‟-40˚3′ 36‟ kuzey enlemleri ile 28˚20′ 36‟-28˚12′ 18‟ doğu boylamları arasında yer almaktadır. İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki ormanlar  Akdeniz- Karadeniz ikliminin geçiş özelliğini gösterir. Yazları sıcak ve kuraktır. Son yıllarda kış mevsiminde yaşanan yağış miktarında artış gözlenmektedir.
Karacabey rüzgarlardan çokça etkilenmektedir. Hakim rüzgar yönü Kuzeydoğudur.
Karacabey' in yıllık yağış miktarı; 29 yıllık rasatlara göre ortalama 562 mm. dir. Ortalama yağışlı gün sayışı 77, yıllık ortalama sisli gün sayışı da 7.7' dir. Ortalama nisbi nem miktarı 69' dur.

PERSONEL DURUMU:  Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 1 müdür yardımcısı, 5 işletme şefi, 1 sayman,5 memur , 13 muhafaza memuru,  olmak üzere  toplam: 26 personel bulunmaktadır.