MUSTAFAKEMALPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
MKPAŞA OİŞ_BİNA.JPG


Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuştur.Mustafakemalpaşa İlçe merkezi olmak üzere Karacabey ilçesini kapsamaktadır.272.874,60 Hektar sorumluluk alanına sahip olan Orman İşletme Müdürlüğümüzün %41’ini (112.901,7 Hektar) ormanlık alan,%59’unu (159.972,9 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır.Ormanlık alanın %71’i (80.693,80 Hektar) Normal Koru,%29’u (32.207,90 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
İşletme Müdürlüğümüze bağlı  18 adet Orman İşletme Şefliği,1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ve 1 adet Kadastro Mülkiyet Şefliği bulunmaktadır.
MKPASA_WEB.jpg
Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı Orman İşletme şefliklerimizden, Mustafakemalpaşa, Burhandağ , Çaltılıbük, Devecikonak,Gürgendağ, Paşalar, Sarnıç  Turfal , Bozağaç, Kızılelma, Ömeraltı , Kocadağ  ve Suuçtu işletme şefliklerinin kuruluş merkezi Mustafakemalpaşa ilçesi ; Karacabey , Karadağ  Yeniköy , Uluabat ve Güngörmez işletme şefliklerinin kuruluş merkezi ise Karacabey İlçesidir. İşletme Müdürlüğümüz sınırları içindeki ormanların korunması amacı ile işletme şefliklerine bağlı olarak çeşitli yerleşim yerlerinde toplamda 12 adet Toplu Koruma Merkezi hizmet vermektedir.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’nün büyük bir kısmı Marmara Bölgesinde küçük bir bölümü ise Ege bölgesinde yer almaktadır. Kuzeyinde Marmara denizi, doğusunda Bursa ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlükleri, batısında ise Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur.
Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü 40˚23′ 59‟-39˚45′ 35‟ kuzey enlemleri ile 28˚05′ 31‟-28˚46′ 28‟ doğu boylamları arasında yer almaktadır. İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki ormanlar  Akdeniz- Karadeniz ikliminin geçiş özelliğini gösterir. Yazları sıcak ve kuraktır. Son yıllarda kış mevsiminde yaşanan yağış miktarında artış gözlenmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı: 688 mm.’ dir .
PERSONEL DURUMU:  Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 2 müdür yardımcısı, 11 işletme şefi, 1 ATM şefi, 1 KDM şefi,3 mühendis,1 sayman, 10 memur, 38 orman muhafaza memuru, 2  4/C kadrosunda memur,36 daimi işçi, 40 geçici işçi olmak üzere  toplam: 146 personel bulunmaktadır.