ORHANELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
OrhaneliBina.jpg

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuştur.Orhaneli İlçe  merkezi olmak üzere Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini kapsamaktadır.178.827,10 Hektar. sorumluluk alanına sahip olan Orman İşletme Müdürlüğümüzün %60’ını (107.255,30 Hektar) ormanlık alan,%40’ını (71.573,80 Hektar.) açıklık alan oluşturmaktadır.Ormanlık alanın %61’i (65.725,00 Hektar) Normal Koru,%39’u (41,530,30 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
İşletme Müdürlüğümüze bağlı  10 adet Orman İşletme Şefliği ,1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 1 adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği bulunmaktadır.
ORHANELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ HARİTASI

İşletme şefliklerimizden Orhaneli , Karıncalı , Kocayaren, Karabayır ve Pelitören şefliklerinin kuruluş merkezi Orhaneli ilçesi ; Büyükorhan , Kınık ve Susuzdağ şefliklerinin kuruluş merkezi Büyükorhan ilçesi ; Harmancık ve Meyran şefliklerinin kuruluş merkezi ise Harmancık ilçesidir. İşletme Müdürlüğümüz sınırları içindeki ormanların korunması amacı ile işletme şefliklerine bağlı olarak çeşitli yerleşim yerlerinde toplamda 10 adet Toplu Koruma Ekibi hizmet vermektedir.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güneyinde yer almaktadır. kuzeyden Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, doğudan Keles Orman İşletme Müdürlüğü, güneyden Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, batıdan ise Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur.
Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü 40˚05′ 11‟-39˚34′ 52‟ kuzey enlemleri ile 28˚41′ 21‟-29˚16′ 57‟ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Sınırları dahilinde Ilıman Akdeniz iklimi ile Ege ve Marmara’nın kara iklimi hakimdir. Yıllık ortalama yağış  655 mm.’dir.
PERSONEL DURUMU: Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 2 müdür yardımcısı, 6 işletme şefi,1 ATM ve 1 KDM şefi, 1 sayman ,10 memur, 21 orman muhafaza memuru, 8  4/C kadrosunda memur,60 daimi işçi,15 geçici işçi olmak üzere , toplam :126 personel bulunmaktadır.