​​silvikültürşubemüdürü.jpg
Cengiz ELTAN

Şube Müdürü

Kişisel Bilgi


 
Öğrenim Durumu


 
 
 
 Mesleki Deneyim
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
(16.08.2022 - ............) Silvikültür Şube Müdürü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü/BURSA

Yabancı Dil