Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğünün görevleri
 
Bölge Müdürlüğü bünyesinde kadastro komisyonlarının arazi ve büro çalışmalarının yıllık plan ve programlarına göre gerçekleşme durumu ile çalışmaların mevzuata uygunluğu ve ödeneklerin yerinde kullanılması gibi hususları kontrol etmek üzere,
 
a) Orman tahdit ve kadastrosuna itiraz davalarını ve mülkiyet ihtilaflarını takip etmek.
 
b) Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre Devlet ormanlarının tapuya tescil ve terkin işlerinin yapılmasını takip etmek.
 
c) Orman kadastro komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 
d) Orman tahdit ve kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki orman sınırlarının korunması ve kaybolan sınır noktalarının yenilenmesini sağlamak, gerektiğinde orman sınırlarını yerinde tespit etmek.
 
e) Orman tahdit ve kadastrosu yapılmamış yerlerde idari ve teknik yönden orman sınırlarını belirlemek.
 
f) Orman kadastrosu ile arazi kadastrosu arasındaki uyumsuzlukları tespit etmek, idari veya yargı yolu ile düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.