Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevleri
 
a) Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan döner sermayeli kuruluşların; döner sermaye muhasebe planı uygulamalarını takip ve kontrol etmek.
 
b) Döner Sermaye Bütçe Harcamaları ile ilgili aylık mizanları ve eklerini incelemek, mali tabloları hazırlamak, Genel Müdürlüğe göndermek.
 
c) Döner sermayeli kuruluşların bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak, Genel Bilanço ve Kar-Zarar Cetvelleri ve ekleriyle birlikte konsolide ederek Genel Müdürlüğe göndermek.
 
d) Bölge Müdürlüğü özel bütçe ve döner sermaye nakit taleplerini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek. 
 
e) Bölge Müdürlüğü döner sermaye bütçesine ait ödenek gönderme ve tenkis işlemlerini yapmak. 
 
f) Döner sermayeli kuruluşların taşınır işlemlerini takip ve kontrol etmek.
 
g) Özel bütçe muhasebe biriminin çalışmalarını koordine etmek, özel bütçe harcamalarını takip etmek, harcama yetkilisine raporlamak ve gerekli hallerde ödenek talebinde bulunmak.
 
h) Bölge Müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 
i) Bölge Müdürlüğünün arşiv hizmetlerini yürütmek,
 
j) Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan sosyal tesislere ait mali tabloları konsolide ederek Genel Müdürlüğe göndermek.   
   
k) Bölge Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.