Silvikültür Şube Müdürlüğünün görevleri
 
a) İşletme Müdürlüklerinin silvikültürel faaliyetlerini takip ve kontrol etmek.
 
b) Yıllık program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, silvikültür programlarının tanzim, tevzii ve uygulanmasını sağlamak.
 
c) Silvikültür çalışmaları ile ilgili gerekçe raporlarını, keşif özetlerini plan ve projeleri tanzim ettirmek, inceleyip gerekenleri bilgi için Genel Müdürlüğe göndermek.
 
d) Silvikültür planlarının yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.
 
e) Bölge Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
2012-2016 yılı Fıstıkçamı Eylem Planı için lütfen tıklayınız...
 
2012-2016 yılı Kestane Eylem Planı için lütfen tıklayınız...
 
2012-2016 yılı Yabani Meyveli Orman Ağaçları Eylem Planı için lütfen tıklayınız...
 
Ağaçlandırmada çığır açan Buror Teras ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız...