Ormancılık Müzesi
(Müzede Sanal Tur yapmak için lütfen tıklayınız...)

Çekirge caddesi üzerinde yapacağınız bir yürüyüş sizi yeşillikler arasında geçmişin tüm görkemini yansıtan beyaz bir köşke götürecektir. Bursa'nın elde kalan sayılı sivil mimari örneklerinden biri olan ,bu yapı Saatçi Köşkü'dür. Bursa eşraflarından Saatçi Ali Efendi'ye aittir. XIX.yüzyıldan günümüze ulaşan yapı, batılılaşma döneminin egemen üsluplarından biri olan Barok anlayışla biçimlenmiştir. Geleneksel Türk Evi planının Barok anlayışla kaynaştırıldığına Saatçi Köşkü'nde tanık oluyoruz. Yapı iki katlı ve ahşap konstrüksiyonludur. Zengin bir süsleme programı uygulanmıştır. Tavan nakışları dönemin özelliklerini yansıtır. Bahçesinde yapı ile aynı tarihli bir kameriye ile aslan ağızlı bir havuz bulunmaktadır.Kameriyenin içi peyzajlarla süslenmiştir. 
 
 
Saatçi Köşkü uzun yıllar köşk görevini sürdürdükten sonra 1939-1946 yılları arasında Bursa Orta Orman Okulu olarak hizmet vermiştir. Bu tarihten sonra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü binası olarak kullanılmış, 1983 yılında Bölge Müdürlüğü'nün yeni binasına taşınmasından sonra Müzeye dönüştürülerek Ormancılık Müzesi olarak Bursa'nın kültür hayatına önemli bir katkı sağlamıştır. Müze 29.3.1989 yılında düzenlenen bir törenle hizmete açılmıştır.
 
Ormancılık Müzesi konusunda Türkiye'nin ilk ve tek müzesidir. Bir ihtisas müzesi olarak Türkiye’deki Ormancılığın tarihsel gelişimini tanıtmayı, orman ve ormancılık hakkında halkı bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Zengin içeriği ile dikkat çeken müze önemli eserleri bünyesinde barındırmaktadır. Müzede eserler sınıflandırılarak seksiyonlar oluşturulmuştur. Bunlar ;
 
1- Orman Hayatından Kesitler.
2- Orman Bitkileri ve Kesim Aletleri.
3- Orman Mühendisliğinde Kullanılan Aletler.
4- Fosiller.
5- Harita ve Uzay Fotoğrafları.
6- Orman içi Haberleşme Araçları.
7- Tarihi Belgeler.
8- Albüm ve Kitaplar gibi bölümlerdir. Bu bölümlerden başka Müze'de ormanı konu edinen kitapların bulunduğu bir Kitaplık,Sergi Salonu ve Depolar bulunmaktadır.
 
Ormancılık Müzesi'nde önemli bir fosil koleksiyonu yer almaktadır. Burada iki milyon yıllık Sekoya Fosili, üçyüzelli milyon yıllık Karbonifer Fosilleri,elli milyon yıllık Sarıçam,Ceviz,Karaçam ağaç fosilleri görülmeye değerdir. Fosil koleksiyonunun bir bölümünde ise ondört milyon yıllık Miyosen devri fauna ve flora fosilleri yer alır. Özellikle Sekoya Ağacı fosili geçmişteki Anadolu florasının zenginliğini bize tanıtması açısından önemli bir belge niteliği taşımaktadır. Bilindiği gibi Sekoya ağaçları bugün sadece Amerika'nın bazı bölgelerinde görülen bir türdür.
 
Ormancılık Müzesi'nde gösterime sunulan haritaların tarihi belge değeri çok önemlidir. Türkiye'de birkaç arşiv dışında bulunmayan ve sergilenmeyen haritalar 1910 yıllarının teknik becerisiyle müzede sergilenmektedir. 1926 tarihini taşıyan Türkiye Ormanları Haritası'nda ilginç özellikler görülmektedir. 1926 tarihini taşımasına karşın Türkiye’nin Milli Misak sınırlarının aynen çizilmesi,Hatay ve şimdi bir başka devlete ait olan adaların sınırlarımız içinde gösterilmesi kayda değerdir.Bilindiği gibi Hatay 1939 yılında sınırlarımıza dahil edilmiştir.
 
Müzede orman mühendisliğinde kullanılan arazi ve büro aletleri, makinalar ve aparatlar geçmişten günümüze ilginç bir soluk taşımaktadırlar.Başka hiçbir müzede göremeyeceğiniz 1900’lü yıllara ait şimdi hepsi birer antika olan aletler görülmeye değerdir.
 
Müzede sergilenen tarihi belgelerden Diplomalar, Orman Kanunları,Yazışmalar ,Kitaplar ve Albümler ormancılığın Türkiye'deki 150 yıllık serüvenini bizlere yansıtmaktadırlar.
 
Müzede küçük ziyaretçiler de düşünülmüş onların ilgilerini çekecek eserler sergilenmiştir. Özellikle mumyalanmış hayvan örnekleri, böcekler, ağaç kesitleri, fotoğraf ve karikatürler görülmeye değerdir.
 
 Böylesi bir içeriğe sahip olan Ormancılık Müzesi her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla da geleceğe umutla bakmaktadır. Bu güne kadar müzemizi kırkbini aşkın ziyaretçi gezmiştir. Müzemize daha çok öğrencilerin ve üniversitelilerin ilgi gösterdiği gözlenmiştir.Az da olsa yabancı ziyaretçiler de müzeyi gezmektedirler.