26.01.2023
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alımı Noter Kura Sonucu ve Belge Teslim Süresi

Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan İşçi adaylarına ait Kura çekimi 25/01/2023 Çarşamba günü saat 10:00 da Noter huzurunda Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi 4. Km No:420/1 Osmangazi / BURSA adresinde çekilmiş olup, işyerlerimiz için Asil, Yedek ve Öncelikli Listeler Ek’te yayınlanmıştır. 

Ek’ te yer alan 6 adet Engelli İşçi (Büro İşçisi), 2 adet Eski Hükümlü/TMY (Orman İşçisi) meslek kodlarına başvuran Asil ve Öncelikli Adayların tamamı aşağıda belirtilen belgeleri 01/02/2022- 10/02/2023 tarihleri arasında elden Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi 4. Km No:420/1 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Evraklarını teslim etmeyen, eksik teslim eden, şartları taşımadığı anlaşılan asil adayların yerine 20/02/2023 – 24/02/2023 tarihlerinde Kura sıralamasına göre yedek adaylardan evrak istenilecektir. Hangi Yedek Adaylardan evrak istenileceği Bölge Müdürlüğümüz web sayfasından 15/02/2023 tarihinde ayrıca duyurulacaktır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen yedek adaylar sırasına göre evrak teslimi yapan ve şartları tutan adaylar çağrılacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz bursa.obm.ogm.gov.tr web sayfasının “Duyurular” bölümünde 25/02/2023-28/02/2023 tarihleri arasında ilan edilecektir. 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur.


Yazdır