26.01.2023
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Geçici İşçi (Aşçı) Alımı Noter Kura Sonucu ve Belge Teslim Süresi

​Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan Geçici İşçi adaylarına ait Kura çekimi 25/01/2023 Çarşamba günü saat 10:00 da Noter huzurunda Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi 4. Km No:420/1 Osmangazi / BURSA adresinde çekilmiş olup, işyerlerimiz için Asil, Yedek Listeler Ek’ te yayınlanmıştır.

Ek’ te yer alan Asil, Yedek Adayların tamamı aşağıda belirtilen belgeleri 01/02/2023- 10/02/2023 tarihleri arasında elden Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi 4. Km No:420/1 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre evrak teslimini yapan ve şartları tutan yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacaktır.

Sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz bursa.obm.ogm.gov.tr web sayfasının “Duyurular” bölümünde 25/02/2023-28/02/2023 tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz bursa.obm.ogm.gov.tr web sayfasının “Duyurular” bölümünde 25/02/2023-28/02/2023 tarihleri arasında ilan edilecektir. 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur.​


Yazdır