Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
19.02.2018
KURUMUMUZDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERİN GEÇİCİ/SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİNE DAİR İLANDIR.
 
24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23. Madde de belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan personelin Sürekli İşçi kadrolarına geçirilmelerine dair hükümler ile 01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde, Kurumumuza işçi statüsünde çalıştırılmak üzere müracaat eden personelin müracaatları yukarıda bahsedilen kanun Hükmünde Kararname ve Mevzuatlar çerçevesinde incelenmiş olup, anılan tebliğin 10. Maddesi gereği yapılan inceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isim listesi ilan edilmektedir.

Müracaatları kabul edilenler (Ek 1 sayılı cetvel)için ilerleyen tarihlerde süreç hakkında bilgilendirme ilanları yapılacaktır. Müracaatları kabul edilmeyenler (bakınız Ek-2 sayılı cetvel)’in sonuca itirazları olması halinde ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde 22.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar gerekçesi ile birlikte şahsen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İlan olunur.


Yazdır