Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
24.02.2018
KURUMUMUZDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERİN GEÇİCİ/ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİNE DAİR İLANDIR

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23. Madde de belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan Personelin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmelerine Dair Hükümler  doğrultusunda Kurumumuza işçi statüsünde çalıştırılmak üzere müracaat eden personelin müracaatları yukarıda bahsedilen kanun Hükmünde Kararname ve Mevzuatlar çerçevesinde incelenerek Müracaatları kabul edilenlerin ve Müracaatları kabul edilmeyenlerin  listeleri 19-22.02.2018 tarihlerinde ilan edilmişti.

Yapılan inceleme neticesinde ve itiraz süresi sonunda sınava girmeye hak kazananların kesin listesi anılan tebliğin 12. Maddesi gereği aşağıdaki Ek-1 sayılı listesinde yayınlanmaktadır.

Listede adı soyadı ve bazı bilgileri yazılı bulunan Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ile Bursa Orman Fidanlık Müdürlüğünden müracaat eden ilgililerin14.03.2018 tarihinde saat:10:00 da Altınova Mah. İstanbul Cad. 4. Km. 16250 Osmangazi/BURSA adresindeki  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan toplantı salonunda, sadece sözlü sınav yapılarak alım yapılacaktır. 

Ayrıca listede adı soyadı ve bazı bilgileri yazılı bulunan Bilecik Orman İşletme Müdürlüğünden müracaat eden ilgililerin 16.03.2018 tarihinde saat:14:30 da Ertuğrulgazi Mah. Altıeylül Cad. No:2 11130 Merkez/BİLECİK adresindeki  Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan toplantı salonunda, sadece sözlü sınav yapılarak alım yapılacaktır.  

İlgililerin anılan tarihte belirtilen yerde resimli kimlikleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.​


Yazdır