Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
17.03.2018
TAŞERON İŞÇİLERİN GEÇİCİ/ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİNDE UYGULANAN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İLANIDIR

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23. Madde de belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan Personelin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmelerine Dair Hükümler  doğrultusunda Kurumumuza işçi statüsünde çalıştırılmak üzere müracaat eden personelin müracaatları yukarıda bahsedilen Kanun Hükmünde Kararname ve Mevzuatlar çerçevesinde incelenerek sınava girmeye hak kazananların kesin  listeleri 24.02.2018 tarihi ile 16.03.2018 tarihleri arasında ilan edilmişti.

Bölge Müdürlüğümüz Sınav Komisyonu tarafından 14.03.2018 tarihi ve  16.03.2018 tarihinde yapılan sözlü sınav neticesinde sınavda başarılı/başarısız olanlara ait liste anılan tebliğin 14. Maddesi gereği aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı listelerde 17.03.2018 tarihinden 20.03.2018 tarihlerine kadar ilan edilecektir.

Sınav sonuçlarına itirazı olan adayların, itiraz gerekçeleri ile 20.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne yazılı olarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.​


Yazdır