Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
02.07.2018
Taşınmaz Mal satışına ait ilan

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olup, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve ihtiyaç fazlası olduğundan dolayı kullanılmayan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın satış işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c, 45.46. Ve 47. maddelerine ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 25/b ve 54. Maddelerine göre Açık Teklif (Arttırma) usulü ile ihale edilecektir. 


Yazdır