YALOVA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
Yalova Orman İşletme Müdürlüğü 1983 yılında kurulmuştur.Yalova İl  merkezi olmak üzere Çınarcık ve Armutlu ve Taşköprü ilçelerini kapsamaktadır.79.185,5 Hektar. sorumluluk alanına sahip olan Orman İşletme Müdürlüğümüzün %60’ını (46.613,0 Hektar) ormanlık alan,%40’ını (32.572,50 Hektar.) açıklık alan oluşturmaktadır.Ormanlık alanın %61’i (35.954,00 Hektar) Normal Koru,%39’u (10.659,0 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
İşletme Müdürlüğümüze bağlı  6 adet Orman İşletme Şefliği , 1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 1 adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği bulunmaktadır.
 
İşletme şefliklerimizden Yalova ve Taşköprü işletme şefliklerinin kuruluş merkezi Yalova İl merkezi,Armutlu ve Asmalıdere şefliklerinin kuruluş merkezi Armutlu ilçesi, Çınarcık ve Esenköy şefliklerinin kuruluş merkezi ise Çınarcık ilçesidir. İşletme Müdürlüğümüz sınırları içindeki ormanların korunması amacı ile işletme şefliklerine bağlı olarak çeşitli yerleşim yerlerinde  toplam 7 adet Toplu Koruma Merkezi ve 2 adet Hassas Alan Koruma Merkezi hizmet vermektedir.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Yalova Orman İşletme Müdürlüğü, Marmara denizinin güneyinde yer almaktadır. kuzeyden ve batıdan Marmara Denizi, doğudan Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, güneyden ise Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur.
Yalova Orman İşletme Müdürlüğü 40˚44′ 25‟-40˚27′ 26‟ kuzey enlemleri ile 28˚46′ 45‟-29˚33′ 25‟ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan iklimi makro-klima olarak Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşır. Bağımsız bir iklim tipinin kalıpları içerisinde değerlendirilmesi imkansızdır . Yıllık yağış miktarı 790,3 mm.’dir.
PERSONEL DURUMU:  Yalova Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 2 müdür yardımcısı, 6 işletme şefi,1 ATM ve 1 KDM şefi, 1 sayman ,17 memur, 26 orman muhafaza memuru, 39 daimi işçi,42 geçici işçi olmak üzere , toplam :136 personel bulunmaktadır.