İNEGÖL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 
İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuştur.
İnegöl İlçe merkezi olmak üzere Yenişehir ilçesini, Yenice mahallesini, İnayet,Boğazova,İclaliye,Hayriye, Oylat,Tahtaköprü ve Mezit köylerini  kapsamaktadır.178.628,10 Hektar sorumluluk alanına sahip olan Orman İşletme Müdürlüğümüzün %38’ini (67.729,60 Hektar) ormanlık alan,%62’sini (110.898,5 Ha.) açıklık alan oluşturmaktadır.Ormanlık alanın %71’i (47.878,10 Hektar) Normal Koru,%29’u (19.851,50 Hektar.) Bozuk Koru niteliğindedir.
İşletme Müdürlüğümüze bağlı 13 adet Orman İşletme Şefliği ve 1 adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği bulunmaktadır.

İşletme şefliklerimizden Yenişehir ve Yarhisar şefliklerimizin kuruluş merkezi Yenişehir ; Yenice, Boğazova, İnayet, İnegöl, İclaliye, Hayriye, Oylat , Tahtaköprü , Turgutalp ,Güzelyurt ve Mezit şefliklerinin tümünün kuruluş merkezi ise İnegöl ilçesidir. İşletme Müdürlüğümüz sınırları içindeki ormanların korunması amacı ile işletme şefliklerine bağlı olarak çeşitli yerleşim yerlerinde toplamda 14 adet Toplu Koruma Ekibi ve 1 adet Hassas Alanlar Koruma Ekibii hizmet vermektedir.
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, Bursa ilinin güneydoğu kısmında yer almaktadır. Kuzeyinde Gemlik ve İznik Orman İşletme Müdürlükleri, doğusunda Bilecik ve Bozüyük Orman İşletme Müdürlükleri, güneyinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, güneybatısında Keles Orman İşletme Müdürlüğü, batısında ise Uludağ Milli Parkı ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur.
İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü 40˚22′ 57‟-39˚51′ 44‟ kuzey enlemleri ile ; 29˚15′ 48‟-29˚51′ 21‟ doğu boylamları arasında yer almaktadır. İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki ormanlar genel olarak ılıman Marmara iklimine sahiptir. Karadeniz ile Akdeniz iklimi arasında geçiş karakteri göstermektedir. Yaz ayları daha çok Akdeniz İklimine benzer. Sıcak ve az yağışlıdır. Kış ayları ise soğuk ve bol yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 12,4 C’dir. Yaz sıcaklık ortalaması 21,9 C, Kış sıcaklık ortalaması ise 2,3 C’dir. Yıllık ortalama yağış miktarı: 517 mm.’dir .
PERSONEL DURUMU: İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 2 müdür yardımcısı, 10 işletme şefi, 1 KDM şefi, 2 Teknisyen, 1 sayman, 13 diğer memur, 40 orman muhafaza memuru, 1  4/C kadrosunda memur, 27 daimi işçi, 28 geçici işçi ve 1 doğrudan temin olmak üzere , toplam :127 personel bulunmaktadır.