İZNİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İZNİK_OİM_BİNA.jpg

    İznik Orman İşletme Müdürlüğü 2019 yılında kurulmuş olup, halen geçici olarak hizmet verilen binada faaliyetlerine başlamıştır.

   İşletme Müdürlüğümüzün merkezi İznik ilçesidir. 90.031,00 Hektar sorumluluk alanına sahip olan Orman İşletme Müdürlüğümüzün %36'sını (32.208,90 Hektar) ormanlık alan, %64’ünü (57.822,10 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %70’i (22.518,40 Hektar) Normal Koru,%30’u (9.690,50 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
   İşletme Müdürlüğümüze bağlı 5 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.İşletme şefliklerimizin tamamının (İznik, Dikilitaş , Mahmudiye , Karasu ve Göktepe işletme şefliklerinin) kuruluş merkezi İznik ilçesidir. İşletme Müdürlüğümüz sınırları içindeki ormanların korunması amacı ile işletme şefliklerine bağlı olarak çeşitli yerleşim yerlerinde toplamda 5 adet Toplu Koruma Ekibi hizmet vermektedir.

İZNİK_OIM_WEB.jpg 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:
      İznik Orman İşletme Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güneydoğu kısmında yeralmaktadır. Kuzeyinde Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, doğusunda Bilecik, güneyinde İnegöl, batısında ise Gemlik Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur.40˚37′ 27‟-40˚19′29‟ kuzey enlemleri ile 29˚42‟-29˚40′ 1‟ doğu boylamları arasında yer almaktadır.
     Orman İşletme Şefliklerimizin kontrol ve denetiminde olan 32.208,90 Ha. miktarındaki ormanlık alanımız, bölgenin Akciğeri durumundadır.
     İklim özellikleri bakımından yıllık ortalama sıcaklıkların 14ºC–16ºC arasında olduğu, enfazla yağışın kış ve ilkbahar aylarında düştüğü, kışları ılık yazları ise fazla sıcak olmayan geçiş tipi bir iklim görülür. En düşük sıcaklığın Ocak, en yüksek sıcaklığın Temmuz ve Ağustos aylarına isabet ettiği sahada, ortalama sıcaklıklar göl çevresindeki düzlüklerden dağlık alanlara çıkıldıkça azalır .Yıllık ortalama yağış değerleri bölgenin doğusunda, İznik çevresinde 528 mm civarında iken, bu değer batıya doğru gidildikçe artar. Bölge tabanından yükselip dağlık alanlara doğru çıkıldıkça yağış değerlerinin arttığı gözlenir.
     Yağışların büyük ölçüde yağmur, yüksek dağlık alanlarda ise kar şeklinde düştüğü bu sahada, en yağışlı mevsim kış mevsimidir. Akdeniz iklimine benzer bir iklimi vardır. Yazları sıcak, kışları ılıman ve yağışlı geçer. İznik  Gölü, uzunluğu 33 km, genişliği ortalama 12 km, çevresi 95 km ve derinliği 85 km olan Türkiye’nin 5. büyük doğal gölüdür.
PERSONEL DURUMU:
İznik Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 5 İşletme şefi,1 Sayman, 5 memur, 13 orman muhafaza memuru, olmak üzere toplam 26 personel bulunmaktadır.